1 5 2
prezident rada kmu Державна міграційна служба України ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ Міністерство юстиції України oda_mykolaiv gorsovet Єдиний державний веб-портал відкритих даних Корабельний район nalogovay

ЦЕНТРАЛЬНЄ ОБ’ЄДНАНE УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ 2017 рік

 

04.12.2017

 

Окремі питання пенсійного забезпечення учасників АТО

 

Основні аспекти соціального та, у тому числі, пенсійного забезпечення учасників антитерористичної операції регулюються Законом України від 20.12.1991 № 2011-XIIПро соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”

Так, соціальний захист військовослужбовців – діяльність (функція) держави, спрямована на встановлення системи правових і соціальних гарантій, що забезпечують реалізацію конституційних прав і свобод, задоволення матеріальних і духовних потреб військовослужбовців відповідно до особливого виду їх службової діяльності, статусу в суспільстві, підтримання соціальної стабільності у військовому середовищі. Це право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, у старості, а також в інших випадках, передбачених законом.

Основи пенсійного забезпечення військовослужбовців після звільнення їх з військової служби закріплено у Законі України від 09.04.1992 №2262-XII “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”.

Крім того, окремі питання пенсійного забезпечення ветеранів війни та прирівняних до них осіб, визначаються Законом України від 22.10.1993 № 3551-XII “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

Час перебування громадян України на військовій службі зараховується до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби. Час проходження строкової військової служби, а також час проходження військової служби в особливий період, що оголошується відповідно до Закону “Про оборону України”, зараховуються до стажу роботи, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, якщо на момент призову на строкову військову службу, військову службу в особливий період, що оголошується відповідно до Закону “Про оборону України”, особа навчалася за фахом у професійно-технічному навчальному закладі, працювала за професією або займала посаду, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах. Час навчання в професійно-технічному навчальному закладі, час проходження строкової військової служби, а також час проходження військової служби в особливий період, що оголошується відповідно до закону “Про оборону України”, які зараховуються до стажу роботи, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, не повинні перевищувати наявного стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах. Час проходження військовослужбовцями військової служби в особливий період, що оголошується відповідно до Закону “Про оборону України”, зараховується до їх вислуги років, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби на пільгових умовах у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України.

Учасниками бойових дій є військовослужбовці (резервісти, військовозобов’язані) та працівники ЗСУ, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, особи рядового, начальницького складу, військовослужбовці, працівники МВС, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції, а також працівники підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення у порядку, встановленому законодавством.

Такі особи мають право на призначення:

- довічної пенсії за вислугу років. Особи офіцерського складу, прапорщики і мічмани, військовослужбовці надстрокової служби та військової служби за контрактом, особи, які мають право на пенсію за Законом України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” при наявності встановленої цим Законом вислуги на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, Національній поліції і в державній пожежній охороні, службі в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, в органах і підрозділах цивільного захисту, податкової міліції, Державної кримінально-виконавчої служби України мають право на довічну пенсію за вислугу років.

- пенсії по інвалідності. Військовослужбовці, особи, які мають право на пенсію за Законом України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, які стали інвалідами за умов, передбачених цим Законом, набувають право на пенсію по інвалідності. Пенсії по інвалідності особам, які мають право на пенсію за цим Законом, призначаються в разі, якщо інвалідність настала в період проходження ними служби або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби, або якщо інвалідність настала пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювання (травми, поранення, контузії, каліцтва тощо), яке виникло в період проходження військової служби чи під час перебування в полоні або заручником, якщо полонення чи захоплення заручником не було добровільним і особа, яка має право на пенсію за цим Законом, перебуваючи в полоні або заручником, не вчинила злочину проти миру і людства.

- пенсії в разі втрати годувальника. Члени сімей військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за Законом України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, які загинули чи померли або пропали безвісти, мають право на пенсію в разі втрати годувальника. Пенсії в разі втрати годувальника сім’ям військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом призначаються, якщо годувальник помер у період проходження служби або не пізніше 3 місяців після звільнення зі служби чи пізніше цього строку, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних у період проходження служби, а сім’ям пенсіонерів з числа цих військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом - якщо годувальник помер у період одержання пенсії або не пізніше 5 років після припинення її виплати. При цьому сім’ї військовослужбовців, які пропали безвісти в період бойових дій, прирівнюються до сімей загиблих на фронті.

Крім того, ще одним засобом захисту пенсійних прав учасників антитерористичної операції є надання таким особам права дострокового виходу на пенсію. Зокрема, особи з числа резервістів і військовозобов’язаних, яким надано статус учасників бойових дій, інвалідів війни, мають право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення чоловіками 55 років, жінками – 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років для чоловіків і не менше 20 – для жінок.

Таке право отримують учасники бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в складі добровольчих формувань, які були включені до складу ЗСУ, Міністерства внутрішніх справ, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, а також військовослужбовці (резервісти, військовозобов’язані), особи рядового, начальницького складу і добровольці, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, отриманих під час участі в АТО.

Дружинам (чоловікам), якщо вони не взяли повторний шлюб, і батькам вищезазначених категорій громадян, які загинули або пропали безвісти, померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, отриманих під час участі в АТО або забезпечення її проведення, також надається право на дострокове призначення пенсії за віком.

 

04.12.2017

 

Особливості пенсійного забезпечення внутрішньо переміщених осіб

 

Відповідно до статті 1 Закону України від 20.10.2014 № 1706-VII “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”, внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.

Громадяни пенсійного віку, особи з інвалідністю, діти-інваліди та інші особи, які перебувають у складних життєвих обставинах, яких зареєстровано внутрішньо переміщеними особами, мають право на отримання соціальних послуг відповідно до законодавства України за місцем реєстрації фактичного місця проживання такої внутрішньо переміщеної особи.

Механізм призначення (відновлення) внутрішньо переміщеним особам виплати пенсій визначається Порядком призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 № 365, яку було прийнято з метою запровадження єдиних підходів щодо організації роботи з питань соціального захисту внутрішньо переміщених осіб.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.11.2014 № 637 “Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам”, призначення та продовження виплати пенсій внутрішньо переміщеним особам здійснюються за місцем перебування таких осіб на обліку, що підтверджується довідкою, виданою згідно з Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 509.

Тобто, для призначення та продовження виплати пенсії у разі переселення в інший регіон України, пенсіонеру - внутрішньо переміщеній особі перш за все необхідно стати на облік як внутрішньо переміщеній особі.

Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи видається структурним підрозділом з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад.

Для призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщена особа, а у визначених законодавством випадках - її законний представник подає відповідну заяву до органу, що здійснює соціальні виплати на території, де зазначена особа перебуває на обліку за місцем її фактичного проживання/перебування, незалежно від факту реєстрації місця проживання/перебування.

До заяви додається копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та пред’являється оригінал такої довідки.

Для призначення (відновлення) соціальних виплат структурний підрозділ з питань соціального захисту населення протягом 15 робочих днів з дня отримання відповідної заяви внутрішньо переміщеної особи проводить перевірку достовірності зазначеної в заяві інформації про фактичне місце проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи та вносить на розгляд комісій з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам подання про призначення (відновлення) або про відмову в призначенні (відновленні) відповідної соціальної виплати.

Комісія розглядає подання про призначення (відновлення) або про відмову у призначенні (відновленні) відповідної соціальної виплати протягом п’яти робочих днів з дня отримання такого подання.

У разі прийняття рішення про призначення (відновлення) або відмову у призначенні (відновленні) соціальної виплати комісія не пізніше наступного робочого дня надсилає копію такого рішення органові, що здійснює соціальні виплати, та структурному підрозділу з питань соціального захисту населення.

Орган, що здійснює соціальні виплати та структурний підрозділ з питань соціального захисту населення, на підставі рішення комісії призначає (відновлює) таку соціальну виплату з місяця, в якому надійшла заява внутрішньо переміщеної особи, та здійснює повернення сум недоотриманих соціальних виплат за минулий період відповідно до законодавства.

Призначення та продовження виплати пенсій та усіх видів соціальної допомоги внутрішньо переміщеним особам здійснюються за місцем перебування таких осіб на обліку, що підтверджується відповідною довідкою.

Виплата пенсій та усіх видів соціальної допомоги, що призначені зазначеним особам, проводиться через рахунки та мережу установ і пристроїв публічного акціонерного товариства “Державний ощадний банк України” з можливістю отримання готівкових коштів і проведення безготівкових операцій через мережу установ і пристроїв будь-яких банків тільки на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження.

Соціальні виплати особам з інвалідністю I групи та особам, які за висновком лікарсько-консультативної комісії не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, за їх письмовими заявами можуть проводитись публічним акціонерним товариством “Укрпошта” з доставкою додому за фактичним місцем проживання/перебування таких осіб.

Для ідентифікації одержувачів соціальних виплат, які є внутрішньо переміщеними особами, та забезпечення виплати їм соціальних виплат здійснюється емісія платіжних карток із зазначенням на них графічної та електронної інформації про власника та його електронного цифрового підпису. Для одержувачів пенсій така картка одночасно є пенсійним посвідченням.

Виготовлення електронних пенсійних посвідчень здійснюється на підставі відповідної заяви.

Електронне пенсійне посвідчення має бути підготовлено до видачі протягом 30 робочих днів з дня прийняття заяви від одержувача пенсії Пенсійним фондом України.

Електронне пенсійне посвідчення видається пенсіонеру особисто у вказаному ним у заяві відділенні банку.

При зверненні одержувача пенсій до відділення банку банк забезпечує його ідентифікацію, укладає з ним відповідний договір на відкриття та обслуговування поточного рахунку (за необхідності), відкриває поточний рахунок та активує банківський платіжний додаток на електронному пенсійному посвідченні (шляхом введення ПІН-коду) та вводить ПІН-код до електронного цифрового підпису.

Разом з електронним пенсійним посвідченням видається інструкція про його використання.

Держава вживає всіх можливих заходів, передбачених Конституцією та законами України щодо захисту та дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, у тому числі спрямованих на розв’язання проблем, пов’язаних із соціальним захистом, зокрема відновленням усіх соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам.

 

09.11.2017

 

УВАГА ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ!

 

Центральне об’єднане управління Пенсійного фонду України м. Миколаєва Миколаївської області запрошує на роботу:

- провідного інспектора адміністративно – господарського відділу.

Вимоги до кандидатів: громадянство України; вища освіта; вільне володіння державною мовою; вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку; вільне володіння ПК.

 

- спеціалістів відділів призначення, перерахунку та виплати пенсій.

- спеціалістів відділів обслуговування громадян.

З умовами проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби Центрального об’єднаного управління Пенсійного фонду України м. Миколаєва Миколаївської області можна ознайомитись на сайті Національного агентства України з питань державної служби

Документи приймаються також від інвалідів, медичні висновки яких дозволяють виконувати відповідну роботу.

За додатковою інформацією про основні обов’язки, розмір і умови оплати праці звертатись за адресою: м. Миколаїв, пр. Богоявленський, 55-Е, каб. 803, тел. 58-38-76.

 

Адміністрація Центрального об’єднаного управління ПФУ м. Миколаєва Миколаївської області

 

07.11.2017

 

МОЖЛИВОСТІ ВЕБ-ПОРТАЛУ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

 

Мешканцям м. Миколаєва не обов'язково з кожним питанням йти в управління Пенсійного фонду. Завдяки електронному порталу можна здійснювати постійний контроль за своїми даними, що впливають на пенсійні права, отримувати необхідну інформацію і попередньо записуватись на прийом до фахівців.

 

Центральне об’єднане управління Пенсійного фонду України м. Миколаєва Миколаївської області повідомляє, що на виконання одного із завдань Стратегії модернізації та розвитку Пенсійного фонду України на період до 2020 року щодо поліпшення якості обслуговування громадян функціонує єдине інформаційне середовище, у якому обробляється інформація про застрахованих осіб та пенсіонерів, реалізовано доступ до даних пенсійної справи та картки застрахованої особи з використанням електронного цифрового підпису.

Веб-портал portal.pfu.gov.ua надає громадянам можливість зручно і оперативно взаємодіяти з органами Пенсійного фонду України, дистанційно отримувати послуги, які раніше вимагали особистого звернення в управління Фонду.

Принциповою відмінністю від попередніх форм інформування Пенсійним фондом через Інтернет є той факт, що Веб-портал надає електронні послуги кожній особі індивідуально. Портал працює з дотриманням вимог до захисту персональних даних.

У відкритому доступі (без реєстрації) на порталі надається багато корисної інформації з питань пенсійного страхування, бланки документів, інструкції щодо їх заповнення тощо.

Зареєстровані користувачі зможуть без черг і зайвих витрат часу скористатись наступними електронними послугами:

- отримувати інформацію, накопичену в базах даних персоніфікованого обліку;

- здійснювати контроль за даними, що вносяться до системи персоніфікованого обліку та впливають на пенсійні права (для працюючих);

- отримувати відомості з власної пенсійної справи (для пенсіонерів) щодо суми призначеної пенсії, з урахуванням усіх встановлених надбавок, виду пенсії, закінчення строку виплати пенсії тощо;

- подавати заяву – запит на попереднє замовлення паперових документів, а саме: виписки з системи персоніфікованого обліку, виписки з пенсійної справи (для пенсіонерів), виписки про стан розрахунків з ПФУ (для страхувальників);

- подавати скарги та пропозиції до органів Пенсійного фонду;

- подавати заяви про призначення пенсії до органів Пенсійного фонду;

- подавати заяви про перерахунок пенсії у зв’язку з набутим страховим стажем до органів Пенсійного фонду (для пенсіонерів);

- записатися на прийом до органу Пенсійного фонду з можливістю вибору часу, зручного для відвідування Фонду.

За більш детальною інформацією просимо звертатися до Центрального об’єднаного управління Пенсійного фонду України м. Миколаєва Миколаївської області за адресою: пр. Богоявленський, 55-е, відділ обслуговування громадян, або за телефоном 58-38-57.

 

ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ, ПЕНСІЇ НЕДІЄЗДАТНИМ ОСОБАМ, ЯКИМ НЕ ПРИЗНАЧЕНО ОПІКУНІВ

 

Призначення (перерахунок) пенсій недієздатним особам що пунктом 1.1. Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженого Постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1 (у редакції постанови правління Пенсійного фонду України від 07.07.2014 № 13-1) передбачено подання заяви, щодо недієздатної особи представниками закладів (органів опіки і піклування), які виконують функції опікунів і піклувальників за місцезнаходженням таких закладів (органів).

Відповідно до ст. 65, ст. 66 Цивільного кодексу України опіку над недієздатною особою, якій не призначено опікуна, здійснює відповідний орган опіки та піклування та заклад у якому перебуває фізична особа.

Для підтвердження повноважень представників закладів і органів опіки і піклування для вирішення питань, щодо призначення виплат недієздатним особам потрібно пред’явити паспорт (або інший документ, що засвідчує особу, місце її проживання (реєстрації) та вік).

У випадку подання заяви про призначення (перерахунок) пенсії керівником закладу, в якому перебуває недієздатна особа, для підтвердження повноважень надається наказ (копія наказу або витяг з наказу) про призначення на посаду керівника закладу.

Повноваження представника органу опіки та піклування підтверджуються документом, виданим головою цього органу, в межах своїх повноважень (рішенням, наказом, довіреністю тощо), із зазначенням у такому документі всієї необхідності інформації, щодо делегування повноважень та особистих даних сторін (представника органу опіки та піклування та недієздатної особи, яка має право на призначення (перерахунок) пенсії).

Шановні отримувачі державної соціальної допомоги, отримувачі пенсій, слід звернути увагу, що для призначення державної соціальної допомоги, пенсій таким особам разом з іншими документами до Територіальних органів управління Пенсійного фонду України, державних органів соціального захисту населення, подаються: копія рішення суду про визнання інваліда з дитинства недієздатним.

 

Адміністрація Центрального об’єднаного управління Пенсійного фонду України м.Миколаєва Миколаївської області

 

20.10.2017

ТЕЛЕФОНИ „ГАРЯЧИХ” ЛІНІЙ З ПИТАНЬ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Центральне об’єднане управління Пенсійного фонду України м. Миколаєва Миколаївської області запрошує громадян Центрального, Заводського та Миколаївського районів отримати консультації з питань пенсійного забезпечення за телефонами „гарячих ліній” за номерами:

(0512) 58-38-40, (0512) 58-38-50, (0512) 48-11-67

За цими телефонами громадяни можуть отримати роз’яснення щодо порядку призначення та перерахунку пенсій, умов набуття страхового стажу, віку виходу на пенсію та інше.

Адміністрація управління

 

05.10.2017

РОЗ’ЯСНЕННЯ СТОСОВНО ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ

 

Центральне об’єднане управління Пенсійного фонду України м. Миколаєва Миколаївської області з метою інформування публікує окремі позиції чинного законодавства України стосовно порядку запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Законом України «Про запобігання корупції» (далі - Закон) дано нові визначення термінів «приватний інтерес», «реальний конфлікт інтересів» та «потенційний конфлікт інтересів». Порушене питання вказаний Закон врегульовує окремим розділом V.

Так, приватний інтерес – це будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях.

Реальний конфлікт інтересів – суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

Потенційний конфлікт інтересів – наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

Способи врегулювання конфлікту інтересів. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону, зобов’язані:

1)      вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;

2)  повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів безпосереднього керівника, а у випадку перебування особи на посаді, яка не передбачає наявності у неї безпосереднього керівника, або в колегіальному органі – Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) чи інший визначений законом орган або колегіальний орган, під час виконання повноважень у якому виник конфлікт інтересів, відповідно;

3)  не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;

4)  вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

У разі існування в особи сумнівів щодо наявності в неї конфлікту інтересів вона зобов’язана звернутися за роз’ясненнями до територіального органу Національного агентства. У разі якщо особа не отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона діє відповідно до вимог, передбачених у розділі 5 Закону.

Згідно зі ст. 29 даного Закону до осіб, у яких наявний реальний чи потенційний конфлікт інтересів, можуть бути застосовані заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту шляхом:

- усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті;

- застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень;

- обмеження доступу особи до певної інформації;

- перегляду обсягу службових повноважень особи;

- переведення особи на іншу посаду;

- звільнення особи.

Окрім того законодавство передбачає можливість особам самостійно вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтверджуючих це документів безпосередньому керівнику або керівнику органу, до повноважень якого належить звільнення з посади. Позбавлення приватного інтересу має виключати будь-яку можливість його приховування.

Якщо особа отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона звільняється від відповідальності, якщо у діях, щодо яких вона зверталася за роз’ясненням пізніше, було виявлено конфлікт інтересів.

 

ВИПЛАТА НЕДООТРИМАНОЇ ПЕНСІЇ ОСІБ, ЯКІ НЕ БУЛИ

ЗАРЕЄСТРОВАНІ ЯК ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНІ ОСОБИ НА ПІДКОНТРОЛЬНІЙ

УКРАЇНСЬКІЙ ВЛАДІ ТЕРИТОРІЇ

 

Недоотриману пенсію осіб, які не були зареєстровані як внутрішньо переміщені особи на підконтрольній українській владі території, можливо отримати за місцем перебування членів сімей або інших осіб, які мали право на отримання пенсії, на обліку відповідно до порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 509, або за місцем їх постійної реєстрації на контрольованій території. Для цього усі необхідні документи, що підтверджують родинні стосунки та спільне проживання, а також довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, потрібно надати до управління Пенсійного фонду України за місцем тимчасового перебування або свого постійного проживання.

Якщо від дати смерті не минуло шість місяців, то пенсію виплачують членам сім’ї, які проживали разом із пенсіонером на час його смерті.

За документи, що підтверджують спільне місце проживання, приймається паспорт заявника із реєстрацію адреси проживання, спільною з пенсіонером.

Належність до кола членів сім’ї (діти, батьки, подружжя) підтверджується штампами у паспорті або свідоцтвом про народження, або свідоцтвом про шлюб, або рішеннями суду.

Якщо після смерті сплинуло шість місяців, недоотримана пенсія виплачується особам, зазначеним у свідоцтві про право на спадщину.

 

Адміністрація Центрального об’єднаного управління

Пенсійного фонду України м. Миколаєва Миколаївської області

 

ПЛАН

заходів з реалізації Антикорупційної програми Пенсійного фонду України на 2017 рік в Центральному об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України м. Миколаєва Миколаївської області

 

Нормативно – правові корупційні ризики

 1. Здійснення моніторингу норм та практики застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність управління, з метою їх перегляду (у разі необхідності) та забезпечення відповідності актуальним корупційним викликам і загрозам (протягом року).

 2. Проведення аналізу існуючої практики взаємодії служб та спеціалістів управління при виконанні покладених на них завдань, з метою вдосконалення механізму багатоступеневого внутрішнього контролю за реалізацією ними своїх повноважень, зокрема, дискреційних (протягом року).

 3. Проведення аналізу діючих нормативно-правових актів щодо передбачення в них ефективних заходів запобігання виникненню, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів службових осіб управління та внесення пропозицій щодо необхідності їх перегляду, включаючи урегулювання механізмів контролю за прийняттям рішень про пенсійне забезпечення працівників управління та членів їх сімей (протягом року).

 4. Моніторинг положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій працівників управління з метою своєчасного приведення їх у відповідність до змін у антикорупційному законодавстві України та підзаконних актах (протягом року).

 5. Здійснення моніторингу рішень щодо пенсійного забезпечення працівників управління та керівного складу управління, членів їх сімей, з метою контролю за своєчасним вжиттям заходів, спрямованих на запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (протягом року).

 6. В рамках проведення верифікації, забезпечення моніторингу достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та отримання пенсій, що здійснюються за рахунок коштів державного бюджету та коштів Пенсійного фонду України (протягом року за окремим графіком).

 7. Оприлюднення програм та інших заходів антикорупційного спрямування, які впроваджені в роботу управління (Протягом 3 робочих днів після затвердження).

 8. Моніторинг стану впровадження антикорупційних заходів, підготовка та оприлюднення звіту про його результати (ІІ, ІІІ, ІV квартали).

 9. Забезпечення в установленому порядку оприлюднення інформації про закупівлі товарів, робіт і послуг та використання коштів Пенсійного фонду України, передбачених законодавством (У встановлені строки).

 10. Залучення громадськості до обговорення підсумків роботи управління, оцінки виконання покладених функцій, включаючи анкетування, опитування та інші методи комунікації з громадськістю. Надання узагальненого звіту про результати виконання антикорупційних заходів до головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області (протягом року).

 11. Забезпечення доступу громадськості до ознайомлення з проектами нормативно-правових актів з питань діяльності управління та публічної інформації, яка отримана, створена або знаходиться у володінні Пенсійного фонду України, у тому числі у формі відкритих даних, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835 “Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних” (протягом року).

 

Кадрові корупційні ризики

 1. Забезпечення повноти та своєчасності розгляду повідомлень громадян та перевірки отриманої інформації щодо можливих корупційних правопорушень з боку працівників управління, що надходять до управління. У разі виявлення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками управління – вжиття заходів щодо припинення такого правопорушення та негайного письмового повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції (Протягом року, відповідно до встановлених законодавством термінів).

 2. Проведення за принципом “таємничих покупців” оперативних перевірок організації та здійснення прийому громадян в управлінні із залученням до моделювання ситуацій представників громадськості (щокварталу).

 3. Продовження впровадження відео- та аудіо- фіксації під час проведення прийому громадян, із забезпеченням права осіб, які звертаються на прийом, на таємницю особистого та приватного життя (За окремим графіком).

 4. Продовження впровадження механізму обслуговування громадян та обробки пенсійної документації на базі централізованих інформаційних технологій з унеможливленням підготовки документів про призначення (перерахунок) пенсій спеціалістами управління, які безпосередньо здійснюють прийом громадян (За окремим графіком).

 5. Проведення постійного моніторингу додержання державними службовцями антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу, насамперед, щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, обмеження спільної роботи близьких осіб (щокварталу).

 6. Забезпечення проведення перевірок фактів подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, суб’єктами декларування, які працюють (працювали) в управлінні, та направлення повідомлень Національному агентству з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій. Надання допомоги працівникам управління у їх заповненні (У встановлені законодавством терміни).

 7. Забезпечення функціонування системи правової освіти працівників управління, в тому числі у сфері антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу (За окремим планом).

 8. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед працівників управління щодо дотримання норм антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу, насамперед, в частині обмеження та заборони видів поведінки державних службовців (протягом року).

 9. Проведення тестування працівників управління для визначення рівня знань антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу (IV квартал 2017 року).

 

Фінансово-господарські корупційні ризики

 1. Здійснення моніторингу адміністративних витрат та аналіз причин їх зростання, зокрема на придбання товарів, робіт та послуг, оплати комунальних послуг та енергоносіїв (протягом року).

 2. Здійснення постійного контролю за фінансуванням пенсійних виплат з метою недопущення надання переваг при спрямуванні коштів на об’єкти з виплати та доставки пенсій (протягом року).

 3. Здійснення управлінням закупівель з використанням електронної системи закупівель у порядку, визначеному законодавством, та відповідно до вимог наказу управління від 31.03.2017 № 14 “Про заходи щодо забезпечення виконання Закону України “Про публічні закупівлі” (протягом року).

 

 

ФОРМУВАННЯ ЗВІТНОСТІ ПО ОСОБАМ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ ЗА СУМІСНИЦТВОМ

(З ПРИКЛАДАМИ)

 

Центральне об`єднане управління Пенсійного фонду України м. Миколаєва Миколаївської області нагадує, що відповідно до ч. 2 ст. 21 Кодексу законів про працю (далі - КЗпП) працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної та творчої праці шляхом укладання трудового договору на одному чи одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачено законодавством, колективним договором або угодою сторін.

У зв’язку з тим, що з 1 січня 2017 року якщо нарахована заробітні плата за виконану норму праці нижче розміру мінімальної зарплати, роботодавець повинен провести доплату до рівня мінімальної зарплати, яку слід виплачувати щомісячно одночасно з виплатою зарплати, виникають питання щодо нарахування заробітної плати особам, які працюють за сумісництвом, або суміщають професії.

По перше, необхідно визначити чим відрізняються суміщення та сумісництво. Суміщення – це виконання разом зі своїми посадовими обов’язками, передбаченими трудовим договором або посадовою інструкцією, додаткової роботи за іншою посадою. Виконання додаткових обов’язків здійснюється в межах робочого часу за основним місцем роботи. При цьому працівник отримує доплату за суміщення професій а процентному співвідношенні від посадового окладу за додатковою роботою.

Сумісництво – це виконання працівником, крім основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому самому чи іншому підприємстві (установі, організації) або в громадянина. При сумісництві працівник виконує посадові обов’язки за кожною посадою з відпрацюванням норми робочого часу (ст. 1021 КЗпП). Нарахування заробітної плати проводиться за фактично відпрацьований час за кожною посадою.

Якщо працівник працює за сумісництвом на одному підприємстві – це класифікують як внутрішнє сумісництво, а якщо на різних – зовнішнє. Наприклад, працівник, який працює на підприємстві за основним місцем роботи як водій, може у вільний від цієї роботи час працювати на цьому ж підприємстві охоронцем. У разі внутрішнього, як і у разі зовнішнього, сумісництва трудові відносини за основною посадою та за посадою за сумісництвом оформлюються окремо. За кожною посадою визначають тривалість робочого часу, окремий порядок оплати праці, надання відпусток і т.ін.

По сумісниках заробітна плата не може бути менше мінімальної лише за умови відпрацювання повного місяця, а коли сумісник працює на умовах неповного робочого часу, його зарплата за місяць може бути меншою за мінімальну та визначається пропорційно зарплаті за повністю відпрацьований час.

Нагадуємо, що відповідно до ст. 3 Закону України від 24.03.1995 року № 108/95-ВР "Про оплату праці" (далі Закон України 108/95-ВР) при забезпеченні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров'я, за роботу в нічний та надурочний час, роз'їздний характер робіт, премії до святкових та ювілейних дат.

Оскільки доплата за суміщення професій не входить до цього переліку, то її слід ураховувати у складі заробітної плати та лише після цього проводити донарахування до рівня мінімальної заробітної плати.

Наприклад:

1. заробітна плата з урахуванням суміщення менше мінімальної: жінка займає посаду секретаря з окладом 1800 грн. та по суміщенню виконує обов’язки інспектора відділу кадрів з доплатою 40% від посадового окладу інспектора відділу кадрів, що становить 960 грн. на місяць.

Заробітна плата працівниці становить: 1800,00 + 960,00 = 2760,00 грн.

Для забезпечення мінімального рівня заробітної плати працівниці потрібно здійснити доплату в розмірі: 3200,00 – 2760,00 = 440,00 грн.

2. заробітна плата з урахуванням суміщення більше мінімальної: працівник працює завгосподарством з окладом 3200 грн. та за суміщення професій отримує доплату в розмірі 25% від посадового окладу комірника (600,00 грн.). Оскільки працівник отримує доплату за суміщення професій без відпрацювання робочого часу, то за посадою комірника проводити доплату до рівня мінімальної зарплати не потрібно.

Тож працівник за повністю відпрацьований місяць має отримати:

3200,00 + 600,00 = 3800,00 грн.

Відповідно до ст. 19 Закону України 108/95-ВР оплата праці особам, що працюють за сумісництвом, здійснюється за фактично виконану роботу за кожною посадою. При цьому доплату до мінімального рівня слід нараховувати окремо за основним місцем роботи і зарплатою на роботі за сумісництвом, у т.ч. і внутрішнім, не треба та за кожним місцем роботи рівень забезпечення мінімальною заробітною платою потрібно визначати пропорційно відпрацьованому робочому часу.

Наприклад:

 1. розрахунок доплати до мінімальної зарплати суміснику:

Працівниця на підприємстві займає 0,75 ставки касира (основне місце роботи) з посадовим окладом 1700,00 грн. та 0,5 ставки бухгалтера (сумісництво) з окладом 2100,00 грн.

Визначимо рівень забезпечення мінімальної зарплати при повністю відпрацьованому місяці: 3200,00 * 0,75 = 2400,00 грн.

Основна заробітна плата становить: 1700,00 *0,75 = 1275,00 грн.

Доплата до МЗП становить: 2400,00 – 1275,00 = 1125,00 грн.

За посадою касира жінка повинна отримати 2400,00 грн.

За внутрішнім сумісництвом рівень МЗП становить: 3200,00*0,5 = 1600,00 грн.

Розмір заробітної плати за сумісництвом дорівнює:2100,00-0,5 = 1050,00 грн.

Розмір доплати до мінімального рівня: 1600,00 – 1050,00 = 550,00 грн.

За посадою бухгалтера жінка повинна отримати 1600,00 грн.

Таким чином, всього розмір заробітної плати за місяць становить:

2400,00 – 1600,00 = 4000,00 грн.

 1. розрахунок доплати до мінімальної заробітної плати в умовах неповного робочого часу:

Сумісник працює на 0,5 ставки та при нормі робочого часу 168 годин на місяць відпрацював 80 годин. За місяць йому нараховано 1320 грн.

Рівень забезпечення мінімальної заробітної плати:

3200,00 : 168 год. * 80 год. = 1523,81 грн.

Тож суміснику потрібно доплатити до рівня мінімальної зарплати:

1523,81 – 1320,00 = 203,81 грн.

Щодо донарахування єдиного внеску до мінімального рівня по сумісниках - переваги при нарахуванні єдиного внеску буде мати лише сумісник, який працює не за основним місцем роботи! Якщо працівник-сумісник працює на підприємстві неповний робочий час, тобто його зарплата не дотягує до мінімальної, донарахування ЄВ не провадиться. А саме: при нарахуванні заробітної плати фізичним особам з джерел не за основним місцем роботи (зовнішні сумісники) ставка ЄВ застосовується до визначеної бази нарахування незалежно від її розміру. Тобто, ЄВ роботодавець нараховує з фактичної зарплати, навіть якщо вона менше мінімальної. Таке "послаблення" отримують лише зовнішні сумісники.

Щодо внутрішніх сумісників - відповідно до роз’яснень ДФС при оподаткуванні ЄВ доходів внутрішніх сумісників до уваги береться загальна сума оподаткованого доходу . Саме цей загальний дохід потрібно порівнювати із розміром мінімальної зарплати, і в разі необхідності робити донарахування ЄВ на суму різниці.

Що стосується оплати праці працівників з погодинною оплатою праці, то Законом України "Про Державний бюджет на 2017 рік" затверджено як розмір мінімальної заробітної плати в розрахунку на місяць (3200,00 грн.) так і погодинний її розмір, а саме 19,34 грн.

Погодинна оплата праці передбачає нарахування працівникам заробітної плати виходячи з погодинної тарифної ставки і фактичної кількості відпрацьованих годин за розрахунковий період. При цьому існують погодинна система оплати праці та погодинно-преміальна, за якої працівники окрім основної зарплати отримують премії.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 05.05.2010 № 330 "Про визначення та застосування мінімальної заробітної плати в погодинному розмірі" мінімально заробітна плата в погодинному розмірі застосовується:

 • на підприємствах незалежно від форми власності у разі встановлення погодинної оплати праці і застосуванням відповідних нормованих завдань та обліку фактичного робочого часу;

 • фізичними особами, які використовують найману працю з погодинною оплатою праці;

 • в установах та організаціях що фінансуються з бюджету, в разі прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про встановлення працівникам погодинної оплати праці.

Тобто погодинна мінімально заробітна плата може застосовуватися лише для тих працівників, яким відповідно до колективного договору замість посадового окладу встановлена годинна тарифна ставка.

Мінімальна заробітна плата в погодинному розмірі визначається виходячи з розміру мінімальної заробітної плати на місяць та середньомісячної норма тривалості робочого часу за рік при 40-годинному робочому тижні.

Саме так визначено погодинну норму оплати праці на 2017 рік:

3200,00 грн. * 12 міс./1986 год. = 19,34 грн., де 1986 – норма тривалості робочого часу в розрахунку на рік.

Для працівників з погодинною нормою оплати праці розмір мінімальної заробітної плати повинен визначатися шляхом множення мінімальної зарплати в погодинному розмірі на місячну норму робочого часу.

Наприклад:

 1. розрахунок мінімальної заробітної плати за погодинною системою:

Місячна норма робочого часу при 40-годинному робочому тижні в лютому 2017 року 160 години (4 тижні по 40 годин).

Мінімальна заробітна плата в погодинному розмірі в лютому становить:

19,34 грн. * 160 год. = 3094,40 грн.

В березні 2017 року місячна норма робочого часу - 175 годин (4 тижні по 40 годин, 1 повний робочий день – 8 годин, 1передсвяковий день – 7 годин).

Мінімальна заробітна плата для працівників з погодинною нормою оплати праці в березні 2017 року становить:

19,34 грн. * 175 год. = 3384,50 грн.

 

Таким чином, для працівників з погодинною оплатою праці місячний розмір мінімальної заробітної плати змінюється щомісяця в залежності від норми робочого часу та може бути менше, або більше ніж 3200,00 грн.

Якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, потрібно провести доплату до рівня мінімальної зарплати.

Наприклад: розрахунок доплати до мінімальної зарплати за погодинною системою оплати праці:

Працівнику встановлено годинну тарифну ставку в розмірі 15,32 грн. Він повністю виконав місячну норму робочого часу – 159 годин.

За фактично відпрацьований час зарплата становить:

15,32 грн. * 159 год. = 2435,88 грн.

За працю в нічний час працівнику нараховано 324.00 грн.

Мінімальний розмір зарплати, який належить виплатити працівнику:

19,34 грн. * 159 год. = 3075,06 грн.

Оскільки сума доплати за роботу в нічний час не враховується для забезпечення мінімального рівня зарплати, то розмір доплати до мінімуму становить:

3075,06 – 2435,88 = 639,18 грн.

Таким чином, розмір зарплати становить:

3075,06 + 2435,88 + 324,00 = 3399,06 грн.

Якщо працівник за якихось обставин (тимчасова непрацездатність, відпустка, праця в умовах неповного робочого часу) не відпрацював місячну норму робочого часу, мінімальна заробітна плата виплачується пропорційно до виконаної норма праці.

Наприклад: розрахунок мінімальної зарплати при неповністю відпрацьованій годинній нормі:

При нормі робочого часу 160 годин працівник відпрацював 120 годин.

Мінімальний розмір зарплати за фактично відпрацьований час:

19,43 грн. * 120 год. = 2331,60 грн.

Доплата не проводиться.

 

 


21.09.2017

ФОРМУВАННЯ ЗВІТНОСТІ ПО ОСОБАМ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ ЗА СУМІСНИЦТВОМ

(З ПРИКЛАДАМИ)

 

скачать

 


11.09.2017

ПРО Е-ДЕКЛАРАЦІЇ

 

Центральне об’єднане управління Пенсійного фонду України м. Миколаєва Миколаївської області повідомляє, що кожна особа може передивлятися доходи чиновників задля запобігання корупційних діянь.

Реєстр е-декларацій посадовців, який веде Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК), — це перша онлайн-база декларацій чиновників, яка відкрита для всіх громадян і де декларації оприлюднюються автоматично. Одразу ж після подання декларації її публічна частина з’являється у відкритому доступі на сайті НАЗК — www.public.nazk.gov.ua. За завідомо недостовірні відомості у декларації передбачено адміністративний штраф і навіть кримінальну відповідальність.

Декларації бувають: щорічні, декларації після звільнення (повинні бути подані в період з 1 січня до 1 квітня), декларації перед звільненням, декларації кандидатів на посади суб’єктів декларування.

Для запобігання корупції та прозорої роботи чиновника, він повинен подавати відомості не тільки про свої доходи та видатки, а й про доходи членів своєї сім’ї. Членом сім’ї суб’єкта декларування є дружина або чоловік, навіть за умови їхнього фактичного окремого проживання. Також членом сім’ї вважають будь-яку особу, яка одночасно відповідає трьом таким ознакам:  спільне проживання з декларантом; ведення спільного господарства; взаємні права та обов’язки, які мають характер сімейних.  Це визначення виключає, наприклад, спільну оренду нерухомості за відсутності сімейних відносин. Тому членом сім’ї може бути як родич декларанта — наприклад, дитина чи батьки, за умови спільного проживання, так і співмешканець.

Суб’єктами декларування є: Президент, Прем’єр-міністр, члени Уряду, заступники міністрів, керівники державних органів та їхні заступники; народні депутати України; судді, прокурори, слідчі; державні службовці категорії «А»; державні службовці категорії «Б»; посадові особи місцевого самоврядування 1-3 категорій; депутати всіх місцевих рад; державні службовці категорії «В»; військові посадові особи ЗСУ, Держспецзв’язку та інших військових формувань; усі поліцейські; особи рядового чи начальницького складу державної кримінально-виконавчої служби, податкової міліції, підрозділів цивільного захисту, ДБР, НАБУ; посадові та службові особи органів прокуратури, СБУ, ДБР, НАБУ, дипломатичної служби, інших державних органів; посадові особи юридичних осіб публічного права — ті, хто виконує адміністративно-господарські або організаційно-розпорядчі функції в державних та комунальних закладах, установах чи підприємствах, тобто не лише керівники чи їхні заступники.

Контроль за вчасне подання декларацій здійснюють органи, у яких працюють суб’єкти декларування. У разі виявлення порушень вони повідомляють про це НАЗК.

ДО УВАГИ ГРОМАДЯН!

З метою запобігання і протидії корупції в Центральному об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України м. Миколаєва Миколаївської області повідомляємо, що у разі наявності інформації чи фактів, пов’язаних з корупційними діяннями працівників управління, звертайтесь на

„телефон довіри” 58 38 62 або 58 38 76 управління.

 

Адміністрація Центрального об’єднаного управління Пенсійного фонду України

м. Миколаєва Миколаївської області

 

23.08.2017

Легалізація заробітної плати - актуальна тема сьогодення

 

 У нинішніх кризових умовах актуальною темою сьогодення  є боротьба з виплатою заробітної плати у “конвертах”, реалізація гарантій оплати праці та організація заходів недопущення виникнення заборгованості з виплати заробітної плати. Підприємства, установи, організації та громадяни – суб’єкти підприємницької діяльності, при виплаті заробітної плати повинні дотримуватись чинного законодавства, нести відповідальність за навмисне ухилення від сплати податків і порушення норм законодавства щодо виплати заробітної плати. Працівник, отримуючи нелегальну винагороду в результаті домовленості з роботодавцем, позбавляє себе соціальних виплат та гарантій, виявляється повністю беззахисним перед роботодавцем. Усна домовленість жодним чином не фіксується юридично, працівник не має жодних доказів на підтвердження дійсного розміру своєї заробітної плати та трудового стажу. Дуже важливо, щоб громадяни усвідомили, що їх згода отримувати зарплату в “конвертах” позбавляє їх соціального захисту. Адже пенсію вони матимуть тільки з офіційно нарахованої суми заробітної плати.

Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” передбачено, що страховий стаж – це період, протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок. Тобто, якщо працівнику нарахована заробітна плата не менша законодавчо встановленого мінімального рівня (з 01.01.2017 ця сума становить 3200 грн) і з неї сплачено страхові внески (а з 2011 року – єдиний соціальний внесок відповідно до Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”), то такий місяць повністю враховується в страховий стаж і заробітна плата за цей місяць враховується для обчислення пенсії.

Тільки офіційно оформлений найманий працівник може відчувати себе соціально захищеним, а бюджет Пенсійного фонду матиме стабільні надходження для своєчасного фінансування пенсійних виплат.

Суспільство має зрозуміти, що легалізація заробітної плати - загальна проблема, як держави так і кожного з нас, тож вирішувати її слід спільними зусиллями.

 

ЧИ МОЖЛИВО ОТРИМАТИ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ СВОЇХ РОДИЧІВ?

 

    Персональні дані — це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована (ст. 2 Закону України „Про захист персональних даних” № 2297- VI від 01 червня 2010 р. – далі Закон № 2297).

Згідно Конституції України інформація про особисте та сімейне життя особи (персональні дані про неї) — це будь-які відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, а саме: національність, освіта, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров’я, матеріальний стан, адреса, дата і місце народження, місце проживання та перебування тощо, дані про особисті майнові та немайнові відносини цієї особи з іншими особами, зокрема членами сім’ї, а також відомості про події та явища, що відбувалися або відбуваються у побутовому, інтимному, товариському, професійному, діловому та інших сферах життя особи, за винятком даних стосовно виконання повноважень особою, яка займає посаду, пов’язану зі здійсненням функцій держави або органів місцевого самоврядування.

В Україні існує закон про захист персональних даних (Закон № 2297). Він регулює правові відносини, пов’язані із захистом і обробкою персональних даних і спрямований на захист основоположних прав і свобод людини і громадянина, зокрема, права на невтручання в особисте життя у зв’язку з обробкою персональних даних. Обробка та розповсюдження даних про фізичну особу без її згоди не допускається, крім випадків, визначених Законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. В цьому випадку під Законами розуміються всі інші Закони, які надають право на обробку персональних даних із зазначенням чіткого переліку таких даних.

Закон також дозволяє здійснювати обробку персональних даних без згоди суб’єкта персональних даних, якщо обробка персональних даних є необхідною для захисту його життєво важливих інтересів. У такому випадку обробляти персональні дані без згоди суб’єкта персональних даних можна до часу, коли отримання згоди стане можливим.

Наприклад, при зверненні майбутнього пенсіонера для оформлення пенсії, він подає до органів Пенсійного фонду такі документи як: паспорт, ідентифікаційний номер, трудову книжку, військовий квиток, документи про освіту тощо. Отже, саме ці документи містять інформацію про персональні дані особи. А коли пенсіонеру пенсію вже оформлено, то саме дані про розмір пенсії, її вид є персональними даними цієї особи.

Тому, Центральне об’єднане управління Пенсійного фонду України м. Миколаєва Миколаївської області повідомляє

Спеціалісти Фонду не мають права надавати інформацію про вид, строки та розмір пенсії, а також іншу інформацію про пенсіонера або застраховану особу стороннім особам (навіть якщо ці особи є родичами), окрім випадків надання нотаріально засвідченої довіреності.

 

Адміністрація Центрального об’єднаного управління  Пенсійного фонду України м.Миколаєва Миколаївської області

 

15.08.2017

ДО УВАГИ БУХГАЛТЕРІВ!!!

Формування показника доплати в звітності ЄСВ

 

 Центральне об`єднане управління Пенсійного фонду України м. Миколаєва Миколаївської області повідомляє правила формування звітності щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у випадках нарахування заробітної плати у розмірі меншому, ніж розмір мінімальної заробітної плати, у зв’язку із перебуванням особи на лікарняному, за роз’ясненнями, наданими ДФС України в листі від 02.02.2017 № 1925/6/99-99-13-02-01-15.

Відповідно до статті 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI (надалі Закон № 2464) для працівника (за основним місцем роботи), який відпрацював частину місяця, а іншу частину перебував на лікарняному, якщо загальна сума нарахованого доходу (сума заробітної плати за відпрацьований час та лікарняного) не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та ставки єдиного внеску. Тобто виникає зобов’язання провести донарахування до мінімальної заробітної плати.

Відповідно до частини другої статті 9 Закону № 2464 обчислення єдиного внеску здійснюється на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) виплат (доходу), на які відповідно до цього Закону нараховується єдиний внесок

Якщо початок та закінчення лікарняного припадають на різні місяці, єдиний внесок, у місяці початку лікарняного, нараховується за фактично відпрацьований час, оскільки загальна сума доходу ще не є відомою (сума лікарняних буде визначена після надання листка непрацездатності).

Якщо після надання листка непрацездатності і проведення розподілу лікарняного (суми допомоги з тимчасової непрацездатності відносяться до того місяця, за який вони нараховані) загальний дохід за місяць становить менше мінімального розміру, донарахування сум єдиного внеску за попередні звітні періоди необхідно проводити одночасно з нарахуванням сум допомоги з тимчасової втрати працездатності. Отже, нарахування лікарняних відображаються у Звіті за місяць, у якому проведено таке нарахування.

Станом на 08.08.2017 використовується Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 № 435 (із змінами, далі - Порядок).

Зазначеним Порядком для відображення сум донарахувань (сума різниці між розміром мінімальної заробітної плати (доходу) та фактично нарахованою заробітною платою (доходом) за звітний місяць) передбачений код типу нарахувань «13».

Код типу нарахування «13» застосовується для сум донарахувань, які здійснені в поточному звітному місяці, у тому числі - за попередні.

У випадку перехідних лікарняних в таблиці 6 додатку 4 Порядку:

 • суми донарахувань (гр. «19») зазначаємо окремими рядками, за відповідні періоди;

 • код категорії застрахованої особи (гр. «9») – «29»,

 • код типу нарахувань (гр. «10») – «13».

Зауважуємо, що у випадку перехідних лікарняних тип нарахувань «2» не застосовується, оскільки нарахування за фактично відпрацьований час, коли загальна сума доходу ще не є відомою (сума лікарняних буде визначена після надання листка непрацездатності), не можна розцінювати як несвоєчасне нарахування додаткової бази єдиного внеску.

 

ОСОБЛИВОСТІ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМИ ФАКТУ ЗВІЛЬНЕННЯ З РОБОТИ

 

Особи, які переміщені з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, не завжди мають можливість надати трудову книжку з записами про звільнення з роботи у період проведення антитерористичної операції.

Для зазначених осіб статус «непрацюючий» можливо визначити на підставі особистої заяви довільної форми із зазначенням дати, із якої особа не працює та пояснення обставин, у звязку з якими не може внести запис в трудову книжку чи надати оригінал трудової книжки. Орган Пенсійного фонду України перевіряє індивідуальні відомості про застраховану особу щодо наявності інформації про сплату страхових внесків, відсутність в Державному єдиному реєстрі інформації про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця.

У разі виявленя в подальшому факту роботи особи або інформацію про іншу дату звільнення з роботи, утримання надміру виплачених сум пенсії вирішується відповідно до статті 50 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

 

Адміністрація Центрального об’єднаного управління Пенсійного фонду України м.Миколаєва Миколаївської області

 

02.08.2017

 

В ЯКИХ ВИПАДКАХ МОЖЕ БУТИ ЗУПИНЕНА АБО ЗМЕНШЕНА ВИПЛАТА ПЕНСІЇ

 

Розмір пенсії прямо пропорційно залежить від страхового стажу, заробітної плати та часу виходу на пенсію. Впливає на розмір пенсії і факт працевлаштування. Наприклад, якщо людина влаштувалась на роботу, вона може отримати пенсію в меншому розмірі або взагалі залишитися без неї. Про що у зв'язку з цим необхідно знати пенсіонеру?

Виплата пенсії зупиняється. Якщо пенсіонер працевлаштувався, в деяких випадках йому можуть призупинити виплату пенсії. Так, при працевлаштуванні пенсія не виплачується:

·    жінкам, які вийшли на пенсію до 01.01.2015 року достроково до досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». Відповідно до п. 7-2 Прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», після реформи, тобто з 1 жовтня 2011 року до 1 січня 2015 року, жінки могли вийти достроково на пенсію в 55 років. Умови виходу на пенсію – 30 років стажу та звільнення з роботи;

·    особам, яким призначена пенсія за вислугу років (якщо пенсіонер починає працювати за спеціальністю, яка дає право на призначення такої пенсії).

Пенсія виплачується в меншому розмірі. В той же час, інші пенсіонери мають право працювати та отримувати пенсію, але і тут бувають випадки, коли розмір пенсії стає меншим. Чому? Це пов'язано з тим, що при працевлаштуванні пенсіонера йому припиняють виплачувати деякі надбавки.
Зокрема, при працевлаштуванні:

·    інвалідам ІІ-ї та ІІІ-ї групи інвалідності припиняють платити пенсію по інвалідності в розмірі пенсії за віком. У разі працевлаштування пенсія виплачується в наступних відсотках від пенсії за віком: інвалідам ІІ групи - 90%, інвалідам ІІІ групи - 50%.

·    працюючим пенсіонерам за віком не проводять перерахунок надбавки за понаднормативний стаж у зв'язку зі зміною розміру прожиткового мінімуму. Такий перерахунок проводять після звільнення з роботи з урахуванням прожиткового мінімуму на дату звільнення;

·    знімаються надбавки на неповнолітніх дітей (до 18 років). Дані надбавки призначаються тільки непрацюючим пенсіонерам та виплачуються на кожну дитину в таких розмірах:

- для тих, хто отримує пенсію відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» - 150,00 грн. (постанова Кабінету Міністрів України від 16 липня 2008 року № 654);

- для тих, хто отримує пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (50% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність відповідно до ст. 16 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»).

На замітку пенсіонеру

Відповідно до п. 2.21 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» у разі звільнення (припинення діяльності, пов'язаної з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування) особа повідомляє орган, що призначає пенсію, за місцем перебування на обліку як одержувача пенсії про дату звільнення шляхом подання заяви.

 

Адміністрація Центрального об’єднаного управління ПФУ м. Миколаєва Миколаївської області

26.07.2017

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДПУСТОК

 

Право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи.

Відповідно до чинного законодавства України, виділяють такі види відпусток:

 1. Щорічні відпустки:

 1. основна відпустка;

 2. додаткова відпустка за роботу із шкідливими та важкими умовами праці;

 3. додаткова відпустка за особливий характер праці;

 4. інші додаткові відпустки, передбачені законодавством.

 1. Додаткові відпустки у зв'язку з навчанням.

 2. Творча відпустка.

 3. Відпустка для підготовки та участі в змаганнях.

 4. Соціальні відпустки:

  1. відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами;

  2. відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

  3. відпустка у зв'язку з усиновленням дитини;

  4. додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину - інваліда з дитинства підгрупи А I групи.

 5. Відпустки без збереження заробітної плати:

  1. відпустка без збереження заробітної плати, що надається працівникові в обов'язковому порядку;

  2. відпустка без збереження заробітної плати за згодою сторін.

Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.

Разом з тим, державним службовцям надається щорічна основна оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законом не передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою грошової допомоги у розмірі середньомісячної заробітної плати. Також за кожний рік державної служби після досягнення п'ятирічного стажу державної служби державному службовцю надається один календарний день щорічної додаткової оплачуваної відпустки, але не більш як 15 календарних днів.

Право працівника на щорічні основну та додаткові відпустки повної тривалості у перший рік роботи настає після закінчення шести місяців безперервної роботи на даному підприємстві.

Щорічну відпустку на прохання працівника може бути поділено на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів.

Порядок оплати відпусток

Заробітна плата працівникам за час відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до її початку.

В установах та організаціях, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, оплата відпусток провадиться із бюджетних асигнувань на їх утримання.

 

Адміністрація Центрального об’єднаного управління Пенсійного фонду України м.Миколаєва Миколаївської області

 

25.07.2017

ДО УВАГИ КЕРІВНИКІВ ТА ГОЛОВНИХ БУХГАЛТЕРІВ

ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ!

 

Центральне об’єднане управління Пенсійного фонду України м. Миколаєва Миколаївської області надає роз’яснення щодо особливостей здійснення доплати до мінімальної заробітної плати, а саме, поняття як доплата до мінімальної заробітної плати введено з 1 січня 2017 року. Наводимо основні правила визначення доплати до мінімалки, яку необхідно нараховувати працівникам в певних випадках. 

 

повний текст.завантажити

 

Шановні громадяни!

 

Заробітна плата в "конверті" – це майбутнє без гарантій і впевненості, адже відповідно до норм діючого законодавства, пенсія та соціальні гарантії громадян залежать від легально отриманих доходів за умови сплачених сум єдиного соціального внеску.

Заробітна плата – одна з головних економічних категорій, яка поєднує інтереси працівників, підприємців та держави і безпосередньо впливає на рівень життя населення. Тіньова зайнятість автоматично зменшує надходження до Пенсійного фонду, а значить, обмежує фінансові можливості пенсійної системи.

Наймані працівники не завжди розуміють взаємозв’язок між офіційним оформленням трудової діяльності з роботодавцем, сплатою обов’язкових внесків та можливістю одержувати соціальні послуги та пенсійні виплати, гарантовані державою. Тільки щомісячна сплата єдиного соціального внеску, в розмірі не менше мінімального, забезпечить зарахування страхового стажу за весь період роботи та фінансову стабільність при досягненні пенсійного віку в майбутньому.

Вимагайте надання заробітної плати відповідно до законодавства – прозоро і відкрито. Подбайте про своє майбутнє вже сьогодні! Кожна особа при бажанні може звернутися до органів Пенсійного фонду України (при наявності паспорта та ідентифікаційного номеру) для отримання інформації щодо сплачених роботодавцем за нього внесків.

Особливо звертаємось до роботодавців, що використовують працю найманих працівників, – проявіть свою громадянську позицію і легалізуйте реальну заробітну плату своїх робітників, не позбавляйте їх належного захисту на випадок непрацездатності та не прирікайте на мізерну пенсію.

 

 

Адміністрація Центрального об’єднаного

управління Пенсійного фонду України

м. Миколаєва Миколаївської області

 

20.07.2017

ВИПЛАТА ПЕНСІЙ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМ ОСОБАМ

 

Тимчасова окупація Криму та Севастополя, бойові дії в окремих районах Луганської та Донецької областей стали серйозним випробуванням для України та її громадян. Ці загрозливі події, серед іншого, спричинили небувалу для нашої країни вимушену внутршню міграцію. Сотні тисяч людей змінили місце проживання та праці. Відповідно у діючому законодавстві з’явилося поняття внутрішніх переміщених осіб, почала формуватися база щодо їх прав, обовязків та пільг.

Переселенець – статус встановлений для громадянина України, який постійно проживає в Україні, якого змусили, або який самостійно покинув своє місце проживання у результаті, або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, масових порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру (абз. 1 ч. 1 ст. 1 Закону про переселенців).

При цьому необхідно, щоб відповідна особа мала реєстрацію місця проживання на території, де виникли указані обставини, на момент їх виникнення. Таку умову висуває ч. 2 ст. 4 Закону про переселенців.

У п’ятнадцятій доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини, щодо ситуації з прав людини в Україні написано: «Є серйозна стурбованість про те, що деяким переселенцям та жителям тимчасово окупованих територій України припининяються соціальні виплати та пенсії».

Відповідно до п.п.2 п.4 Порядку здійснення контролю за проведенням соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам за місцем їх фактичного проживання/перебування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 червня 2016 року № 365 «Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» (далі – Порядок) додаткова перевірка місця проживання/перебування провадиться в разі наявності інформації про повернення внутрішньо переміщеної особи на тимчасово окуповану територію України, до населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, чи її виїзду за кордон, або отримання такої інформації від МВС, СБУ, Держприкордонслужби, Національної поліції, ДМС, інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, волонтерських, благодійних організацій, інших юридичних і фізичних осіб, що надають допомогу внутрішньо переміщеним особам.

Відповідно до підпункту 5 пункту 12 Порядку соціальні виплати припиняються у разі отримання інформації від Держприкордонслужби, МВС, СБУ, Мінфіну, Національної поліції, ДМС, Держфінінспекції, Держаудитслужби та інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Інформація управління Служби безпеки України в Миколаївській області, свідчить про виїзд громадян на територію України, на якій органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.

Таким чином, територіальні управління Пенсійного фонду України, відповідно до п.5 ч.1 ст.49 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" від 09.07.2003 № 1058-IV, пп. 5 п.12 Порядку – тимчасово припиняють виплату пенсії до з’ясування обставин.

Шановні одержувачі пенсій, наголошуємо, що факт переміщення на непідконтрольні території є причиною припинення виплати пенсії.

 

Пенсія у зв'язку з втратою годувальника, як одна з гарантій соціального забезпечення непрацездатних осіб в Україні

 

Одним з основних прав людини світове співтовариство визнає право на соціальне забезпечення у разі настання соціальних ризиків, внаслідок яких особа через незалежні від неї обставини втрачає засоби до існування. В умовах проведення реформування різноманітних сфер правової системи в Україні поряд із політичними та економічними проблемами, постає завдання розвитку правових механізмів соціального захисту населення, у тому числі непрацездатних членів сім'ї померлого годувальника.

Пенсійне забезпечення у зв'язку з втратою годувальника охоплює велику кількість осіб, які належать до найбільш соціально незахищених категорій населення України. Серед них діти, інваліди, пенсіонери, які у більшості випадків, втрачають зі смертю годувальника засоби до існування.

Пенсія у зв'язку з втратою годувальника – це щомісячна грошова виплата з Пенсійного фонду України, яка призначається у разі смерті особи непрацездатним членам сім'ї, які знаходились на його утриманні.

Головною відмінною рисою даного різновиду пенсії від усіх інших є те, що пенсійне забезпечення членів сім'ї померлого носить похідний характер від права на пенсію померлого годувальника та залежить від тривалості його суспільно корисної діяльності. Сутність пенсії у зв'язку з втратою годувальника полягає в утриманні суспільством непрацездатних осіб, які пов'язані з померлим родинними або шлюбно-сімейними відносинами й перебували на його утриманні.

Під терміном «втрата годувальника» чинне пенсійне законодавство розуміє настання одного з трьох юридичних фактів: смерть годувальника, визнання його безвісти відсутнім або оголошення померлим у встановленому законом порядку.

Відповідно до ст.36 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» пенсія у зв'язку із втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім'ї померлого, які були на його утриманні, за наявності в годувальника на день смерті страхового стажу, який був би необхідний йому для призначення пенсії по III групі інвалідності. Єдиним винятком, коли не вимагається страховий стаж – є смерть годувальника під час проходження строкової військової служби.

Особа, яка має право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника, може звернутися до управління Пенсійного фонду за місцем проживання за призначенням пенсії у будь-який час після смерті годувальника або визнання його безвісно відсутнім без обмеження будь-яким строком.

Пенсія у зв'язку із втратою годувальника призначається на весь період, протягом якого член сім'ї померлого вважається непрацездатним згідно з нормами чинного законодавства, а членам сім'ї, які досягай пенсійного віку – довічно.

Таким чином, пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім'ї незалежно від їхньої безпосередньої участі або у добровільній сплаті пенсійних внесків, або у здійсненні ними трудової діяльності. Вона є основною гарантією права громадян на матеріальне забезпечення у випадку смерті годувальника та втрати основних засобів для існування. Розмір пенсії повинен гарантувати особі гідний рівень життя, задовольняти для відповідної категорії осіб її постійно зростаючі фізіологічні та духовні потреби на прожитковому рівні.

 

Адміністрація Центрального об’єднаного управління Пенсійного фонду України м.Миколаєва Миколаївської області

 

21.06.2017

 

 

ДО УВАГИ ГРОМАДЯН!

АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ЦЕНТРАЛЬНИМ ОУПФУ М.МИКОЛАЄВА МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Відповідно до статті 1 Закону України «Про адміністративні послуги» №5203-VI від 6 вересня 2012 року (зі змінами), адміністративна послуга – це результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно до Закону.

Центральне об’єднане управління ПФУ м. Миколаєва Миколаївської області відповідно Закону України «Про адміністративні послуги»» повідомляє, що управлінням надаються дві адміністративні послуги:

 • адміністративна послуга зі здійснення видачі пенсійного посвідчення;

 • адміністративна послуга із здійснення видачі свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, яка надається на підставі анкети застрахованої особи.

Адміністративна послуга зі здійснення видачі пенсійного посвідчення надається на підставі таких відомостей:

1) реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

2) прізвища, ім'я та по батькові;

3) дати народження;

4) статі;

5) номера особового рахунку;

6) виду пенсії: за віком, по інвалідності, у разі втрати годувальника, за вислугу років;

7) групи, причини інвалідності;

8) терміну дії посвідчення.

В Центральному об’єднаному управлінні ПФУ м. Миколаєва Миколаївської області працює інформаційно-консультаційний пункт, в якому облаштоване місце для отримання інформації щодо адміністративних послуг. Спеціалістами управління постійно ведеться роз’яснювальна робота серед громадянам на особистих прийомах та у телефонному режимі за номерами (0512) 58-38-57, (0512) 58-39-53 та (0512) 48-11-58.

В управлінні існує скринька для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг, постійно ведеться їх аналіз з вжиттям заходів щодо покращення цієї роботи.

Наша адреса: Відділ з обслуговування громадян № 1: м. Миколаїв, проспект Богоявленський, 55-Е (зупинка „Космонавтів”).

Телефон:

(0512) 58 38 57

Факс :

(0512) 58 38 60

Графік роботи відділу обслуговування громадян №1:

Понеділок – четвер з 8.30 до 17.15 год.

П’ятниця з 8.30 до 16.00 год. Без перерви на обід.

Відділ з обслуговування громадян № 2: м. Миколаїв, вул. Очаківська, 125-А.

Телефон:

(0512) 48-11-58

Графік роботи відділу обслуговування громадян №2:

Понеділок – четвер з 8.00 до 17.00 год.

П’ятниця з 8.00 до 16.00 год. Без перерви на обід.

Наш e-mail: r02@mk.pfu.gov.ua

 

Адміністрація Центрального об’єднаного УПФУ

м. Миколаєва Миколаївської області

 

 

19.06.2017

 

ЗАПОБІГАННЯ ПРОЯВАМ КОРУПЦІЇ

 

Корупція є однією з найактуальніших соціальних проблем сучасності. Деякі дослідники взагалі вважають, що корупція стала основною політичною проблемою кінця XX століття. За будь-яких підходів та оцінок однозначно одне – корупція є проблемою, розв’язання якої для багатьох країн є надзвичайно актуальною справою. Це повною мірою стосується України, високий рівень корумпованості якої визнано її політичним керівництвом, законодавчим органом, вітчизняними та зарубіжними аналітиками, відповідними міжнародними інституціями.

Корупція в сучасних умовах стала чинником, який реально загрожує національній безпеці і конституційному ладу України. Це явище негативно впливає на різні сторони суспільного життя: економіку, політику, управління, соціальну і правову сфери, громадську свідомість, міжнародні відносини. Корумповані відносини все більше витісняють правові, етичні відносини між людьми, із аномалії поступово перетворюються у норму поведінки.

В останні роки в Україні у сфері протидії корупції зроблено досить багато – прийнято спеціальний антикорупційний закон та низку інших законодавчих актів антикорупційного спрямування, схвалено Концепцію боротьби з корупцією, розроблено спеціальну антикорупційну програму, на політичному рівні проголошено курс на посилення протидії цьому злу, запроваджено систематичне проведення на найвищому рівні організаційних заходів за участю керівників правоохоронних та інших державних органів, присвячених питанням протидії корупції тощо.

З метою запобігання і протидії корупції в Центральному об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України м. Миколаєва Миколаївської області повідомляємо, що у разі наявності інформації чи фактів, пов’язаних з корупційними діяннями працівників управління, звертайтесь на „телефон довіри” 58 38 62 або 58 38 76 управління.

 

Керівництво Центрального об’єднаного управління Пенсійного фонду України м. Миколаєва Миколаївської області

 

16.06.2017

 

До уваги фізичних осіб-підприємців,

які обрали спрощену систему оподаткування,

та віднесені до першої групи платників єдиного податку!

 

Центральне об’єднане управління Пенсійного фонду України м. Миколаєва Миколаївської області звертає увагу, що з 01 січня 2017 року фізичні особи – підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування та віднесені до першої групи платників єдиного податку, зобов’язані сплачувати єдиний внесок за місяць у сумі не менше 0,5 мінімального страхового внеску. При цьому, відповідні періоди здійснення підприємницької діяльності до страхового стажу зараховуються пропорційно до сплаченого єдиного внеску.

Тобто, у разі сплати єдиного внеску за місяць у сумі 352 грн. (0,5 мінімального страхового внеску) страховий стаж буде зараховано пропорційно, що в подальшому може вплинути на визначення права на пенсію за віком та її розмір.

Нагадуємо, що для зарахування періодів здійснення підприємницької діяльності до страхового стажу, як повних місяців, необхідно сплатити за місяць єдиний внесок в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок (на сьогодні це 704,00 грн.).

 

13.06.2017

 

КОРИСНІ ПОРАДИ МАЙБУТНІМ ПЕНСІОНЕРАМ

 

Кожний працюючий, наближаючись до пенсійного віку, замислюється над тим, на які щомісячні суми він може розраховувати, виходячи на заслужений відпочинок. Перед тим, як виходити на пенсію, подумайте, чи всі нюанси ви врахували? Кілька корисних порад, якими можна і потрібно скористатись.

Порада 1. Якщо ви народились в кінці року, краще подавати заяву на призначення пенсії на початку наступного.

Якщо ви народились в період з жовтня по грудень, у вас є можливість отримати більшу пенсію. За діючим законодавством заяву про призначення пенсії майбутній пенсіонер має подавати не пізніше трьох місяців з моменту настання пенсійного віку, тоді пенсію буде нараховано з дати настання права на призначення пенсії, а саме з наступного дня за днем народження.

Але є деякий нюанс: якщо ви народились в період з жовтня по грудень, то три місяці, протягом яких потрібно звернутись (подати заяву) за призначенням пенсії захоплюють не тільки поточний, але й наступний рік. Тобто ви можете звернутись за призначенням не в кінці року, а на початку наступного.

Порада 2. Якщо подати заяву не пізніше трьох місяців після дня досягнення пенсійного віку, пенсію нарахують з дня виникнення права на пенсію.

Заяву на призначення пенсії майбутній пенсіонер має подавати не раніше ніж за місяць до дня досягнення пенсійного віку та в будь-який час після виникнення цього права.  Але якщо подати заяву не пізніше трьох місяців з моменту настання пенсійного віку, тоді пенсію буде нараховано з дати настання права на призначення пенсії, а саме з наступного дня за днем народження.

Днем звернення за призначенням пенсії рахується день подання заяви.Якщо заява надсилається по пошті, то днем звернення рахується дата, зазначена на поштовому штемпелі місця відправлення заяви.

У випадку, якщо надані не всі документи, які пенсіонер повинен донести протягом трьох місяців з дня повідомлення про необхідність їх надання, пенсію все одно нарахують з дня звернення за призначенням.

За бажанням особи, якщо наданих документів достатньо для визначення права особи на призначення пенсії, її призначають на підставі таких документів. При надходженні додаткових документів не пізніше трьох місяців, розмір пенсії перераховується з дати призначення пенсії. При наданні документів пізніше трьох місяців пенсія перераховується:

 • з 1-го числа поточного місяця, якщо пенсіонер подав документи до 15 числа;

 • з 1-го числа наступного місяця, якщо документи були подані після 15 числа.

  Порада 3. Підготуйте документи для призначення пенсії. При первинному зверненні в Пенсійний фонд за призначенням пенсії за віком потрібно подати документи:

 • Заяву встановленої форми (на бланку Пенсійоного фонду).

 • Паспорт – оригінал и копії (1, 2 і 11 сторінок).

 • Довідку податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного номера — оригінал і копія.

 • Документи, які підтверджують стаж (трудова книжка, при необхідності – інші, наприклад диплом, військовий квиток, тощо).

 • Документи, що підтверджують пільги.

 • Для отримання пенсійного посвідчення потрібно надати 2 фотографії 4х6.

Довідку з банку з номером пенсійного рахунку – для отримання пенсії на картку.

Пам’ятайте, дуже важливо із самого початку зважено та уважно підійти до питання розрахунку пенсії, адже перерахунок можна буде зробити лише через два роки, крім того, цей перерахунок базуватиметься на тих даних про заробітну плату, які використовувалися при попередньому розрахунку!

 

Переваги дистанційних форм обслуговування громадян

 

Інтернет швидкими темпами поширюється в нашому житті, охоплюючи все більше сфер життя людини. Раніше для контролю за сплатою внесків необхідно було кожного разу особисто звертатись до управлінь Пенсійного фонду України. Сьогодні сучасні інформаційні технології дозволяють спростити таку процедуру. Треба лише одного разу звернутись до органу Пенсійного фонду з метою реєстрації, як користувача веб-порталу Пенсійного фонду України. А далі – справа за Вами. Доступ до Інтернет-ресурсів дозволить Вам отримати інформацію з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування про суми заробітку, з яких сплачено внесок та про періоди зарахування страхового стажу (стосовно особи).

Послуги, які надає веб-портал, також є актуальними для людей з особливими потребами та людей похилого віку, оскільки ряд питань вирішуються дистанційно не виходячи з дому.

Для реєстрації на веб-порталі необхідно лише один раз звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України із заявою та документами (паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного номера), отримати реєстраційний код, що займе не більше 10 хвилин. А також, здійснити реєстрацію можна за допомогою електронного цифрового підпису, який сертифікований у таких АЦСК як: ІДД ДФС (податкова), органів юстиції, ТОВ «Арт-Мастер», ТОВ «КС», ДП «УСЦ», ПАТ «УкрСиббанк», ПАТ КБ «Приватбанк», Збройних Сил, Державної прикордонної служби України, Ринку електричної енергії, ТОВ «Алтерсайн», ДП «Український інститут інтелектуальної власності», Укрзалізниці. Завершити реєстрацію можна потім в будь-який зручний момент, зайшовши на веб-портал в мережі Інтернет (http://portal.pfu.gov.ua), обравши пункт меню “Зареєструватися”.

Звертаємо увагу, що цей електронний ресурс дає змогу усім зацікавленим особам в режимі он-лайн з мінімальною витратою часу контролювати дані, які впливають на розмір пенсії, переглядати виписку з пенсійної справи та вирішувати інші нагальні питання. Усі послуги Веб – порталу є безкоштовними.

Шановні громадяни, спеціалісти кожного територіального управління Пенсійного Фонду України нададуть Вам кваліфіковану та всебічну допомогу стосовно реєстрації та використання даного інформаційного ресурсу.

 

Адміністрація Центрального об’єднаного управління ПФУ м. Миколаєва Миколаївської області

13.05.2017

 

ТРАВНЕВИЙ ПЕРЕРАХУНОК ПЕНСІЙ

 

 З травня 2017 року Україні відбулася зміна прожиткового мінімуму. Так, для осіб, що втратили працездатність, він зріс з 1247 до 1312 грн. у зв’язку з цим змінилися (збільшилися) розміри пенсій та доплат, які враховують прожитковий мінімум. А саме:

1. Мінімальна пенсія. У разі, якщо розмір пенсії з урахуванням набутого страхового стажу та заробітку не досягає мінімального розміру пенсії (який встановлюється на рівні прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність), то до пенсії встановлюється доплата до рівня прожиткового мінімуму. Якщо особа не набула повного страхового стажу, то розмір пенсії встановлюється пропорційно до наявного стажу. А якщо особа має страхового стажу більше, то встановлюється доплата до її пенсії за понаднормовий стаж.

Але, перерахунок мінімального розміру пенсії та доплати за понаднормовий стаж проводиться лише непрацюючим пенсіонерам.

2. Пенсія інвалідам. Якщо розмір щомісячних пенсійних виплат з урахуванням всіх надбавок, підвищень, цільової допомоги тощо у інвалідів не досягає прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, що втратили працездатність, таким особам надається щомісячна адресна допомога до пенсії у сумі, якої не хватає до зазначеної суми.

Державна адресна допомога до пенсії інвалідам встановлена виходячи з прожиткового мінімуму – 1312 грн. незалежно від факту роботи пенсіонера.

3. Пенсія у зв’язку з втратою годувальника. Розмір такої пенсії залежить від страхового стажу та заробітку померлого годувальника у сумі: на одного непрацездатного члена сім’ї – 50 % пенсії за віком померлого годувальника; на двох та більше членів сім’ї – 100 % пенсії за віком померлого годувальника.

У зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму та з урахуванням державної адресної допомоги мінімальний розмір цих пенсій становить: 1312 грн (1312 грн х 100%); 1574,40 (1312 грн х 120%); 1968 грн (1312 грн х 150%). Дітям-сиротам пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається в зазначених розмірах виходячи з розміру пенсії за віком кожного з батьків.

 

УВАГА! З 1 травня 2017 року без змін залишаються розміри підвищень та доплат, які не залежать від прожиткового мінімуму, а саме: підвищення дітям війни (66,43 грн), членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців (398,58 грн), додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю.

Шановні громадяни!

 

Повага до себе починається з шанування законів своєї держави. У нинішніх умовах актуальною темою сьогодення є боротьба з виплатою заробітної плати у «конвертах», реалізація гарантій оплати праці та організація заходів недопущення виникнення заборгованості з виплати заробітної плати. Підприємства, установи, організації та громадяни – підприємці при виплаті заробітної плати повинні дотримуватись чинного законодавства, нести відповідальність за навмисне ухилення від сплати податків і порушення норм законодавства щодо виплати заробітної плати.

За нинішніх реалій, коли на ринку праці відчутний дефіцит вільних робочих місць, громадяни часто погоджуються на будь-яку пропозицію роботи, зокрема, і нелегальної. Працівники, які погоджуються одержувати зарплатню в «конвертах» стають заручниками самих себе, тому що отримуючи нелегальну винагороду в результаті домовленості з роботодавцем, позбавляють себе соціальних виплат та гарантій.

Працівник, який отримує зарплатню в «конверті», виявляється повністю беззахисним перед роботодавцем. Усна домовленість жодним чином не фіксується юридично, роботодавець сплачує стільки, скільки вважає за потрібне і доти, поки вважає за потрібне. Працівник не має жодних доказів на підтвердження дійсного розміру своєї заробітної плати та втрачає страховий стаж.

Дуже важливо, щоб громадяни усвідомили – згода отримувати зарплату в «конвертах» позбавляє їх соціального захисту. Адже пенсію вони матимуть тільки з офіційно нарахованої суми заробітної плати при повній сплаті страхових внесків.

Працюючим громадянам, а також тим, яких запрошують на роботу, необхідно навчитися вести діалог з роботодавцем про умови праці та оплату праці. Тільки офіційно оформлений найманий працівник може відчувати себе соціально захищеним.

Суспільство має зрозуміти – легалізації заробітної плати альтернатива відсутня!

 

Про веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України

У наш час динамічного розвитку інформаційних технологій все більший об’єм інформації передається в електронній формі (листи, договори, фото, відео тощо). Електронний документообіг стає одним з тих інструментів, що в змозі забезпечити потреби сьогодення в швидкому інформаційному обміні.

Для надання юридичної сили електронному документу, як і звичайному паперовому, використовують підпис і печатку. Але якщо мова йде про електронний документ, то і печатка, і підпис теж повинні бути в електронній формі. Тому сьогодні електронний підпис або електронний цифровий підпис (ЕЦП) все більше входить в наше життя.

Електронний цифровий підпис підтверджує оригінальність документа і надійно захищає його від підробок. Документи можуть бути засвідчені електронним цифровим підписом і передані до місця призначення протягом декількох секунд, адже електронний документ передається за допомогою швидкісних телекомунікаційних систем, однією з яких є інтернет. За таких умов усі учасники обміну електронними документами незалежно від відстані мають однакові можливості в електронному інформаційному обміні.

Сьогодні багато говорять про необхідність застосування електронного підпису та простоти його використання. Не залишаються осторонь і органи Пенсійного фонду. Так, з листопаду 2016 року проведено оновлення веб-порталу надання електронних послуг Пенсійним фондом України, яким, зокрема, надано можливість провести он-лайн реєстрацію за допомогою електронного цифрового підпису.

Тобто, маючи електронний цифровий підпис, тепер не треба навідуватись до територіального органу Пенсійного фонду для того, щоб стати користувачем веб-порталу і отримувати послуги від Пенсійного фонду в електронному вигляді.

З лютого 2017 року розширено перелік акредитованих центрів сертифікації ключів (АЦСК, центри, які відповідальні за виготовлення електронних підписів та їх сертифікацію), електронні підписи яких приймаються при роботі з веб-порталом Пенсійного фонду.

Станом на 15.02.2017 при роботі з веб-порталом Пенсійного фонду можна використовувати електронні підписи, які були сертифіковані в 13-ти АЦСК: ІДД ДФС (податкова), органів юстиції, ТОВ «Арт-Мастер», ТОВ «КС», ДП «УСЦ», ПАТ «УкрСиббанк», ПАТ КБ «Приватбанк», Збройних Сил, Державної прикордонної служби України, Ринку електричної енергії, ТОВ «Алтерсайн», ДП «Український інститут інтелектуальної власності», Укрзалізниці.

Нагадаємо, що завдяки новим функціональним можливостям значно розширено дистанційний доступ громадян до послуг, що надаються Фондом. А саме, користувачі веб-порталу Пенсійного фонду можуть:

 • отримувати інформацію, накопичену в базах даних персоніфікованого обліку щодо офіційного статусу трудових відносин, розміру заробітної плати, періоду страхового стажу, які використовуються при призначені соціальних виплат;

 • здійснювати контроль за даними, що вносяться до системи персоніфікованого обліку та своєчасно вжити у разі встановлення помилок в накопиченій інформації або через її відсутність (для працюючих);

 • отримувати відомості з власної пенсійної справи (для пенсіонерів) щодо суми призначеної пенсії, з урахуванням усіх встановлених надбавок, виду пенсії, закінчення строку виплати пенсії тощо;

 • подавати заяву – запит на попереднє замовлення паперових документів, а саме: виписки з системи персоніфікованого обліку (для працюючих), виписки з пенсійної справи (для пенсіонерів), виписки про стан розрахунків з ПФУ (для страхувальників);

 • надсилати листи із запитами, повідомленнями, подавати скарги до органів Пенсійного фонду;

 • подавати заяви про призначення та перерахунок пенсії до органів Пенсійного фонду (тільки для користувачів, які мають електронний підпис);

 • записатися на прийом до органу Пенсійного фонду з можливістю вибору часу, зручного для відвідування Фонду.

Отже, веб-портал Пенсійного фонду України є інструментом, який надає можливість налагодити зручну та оперативну взаємодію з громадянами.

З інформацією про те, як стати користувачем веб-порталу ПФУ Ви можете ознайомитись на сайтах http://portal.pfu.gov.ua/, http://www.pfu.gov.ua/pfu/control/uk/index.

Будемо раді зберегти Ваш час та надати необхідну Вам інформацію.

 

 

Адміністрація Центрального об’єднаного управління ПФУ

м. Миколаєва Миколаївської області

 

 

ДО УВАГИ ГРОМАДЯН!

 

Центральне об’єднане управління Пенсійного фонду України м. Миколаєва Миколаївської області повідомляє, що 31.03.2017 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.12.2016 № 988 «Деякі питання функціонування територіальних органів Пенсійного фонду України» відбулася реорганізація управлінь Пенсійного фонду України в Центральному, Миколаївському та Заводському районах м. Миколаєва шляхом злиття управлінь.

Центральне об’єднане управління Пенсійного фонду України м. Миколаєва Миколаївської області доводить до вашого відому, що будь-які питання, пропозиції та скарги можна надсилати на електронну поштову скриньку управління: r02@mk.pfu.gov.ua або за телефоном 58-38-57

 

Керівництво Центрального об’єднаного управління Пенсійного фонду Україні м. Миколаєва Миколаївської області

Запрошуємо до школи майбутнього пенсіонера!

В Центральному та Інгульському об’єднаних управліннях Пенсійного фонду України м. Миколаєва працює «Школа майбутнього пенсіонера».

Шановні майбутні пенсіонери, фахівці Пенсійного фонду України рекомендують Вам до настання пенсійного віку відвідати нашу «Школу майбутнього пенсіонера», з метою надання роз`яснень щодо визначення права на призначення пенсії та ознайомлення з переліком необхідних документів для призначення пенсії.

Наші спеціалісти нададуть консультації про терміни звернення до Фонду, інформацію щодо здобутого страхового стажу, особливостей підтвердження пільгового стажу та інше.

Школа працює щомісячно в кожну четверту п’ятницю місяця о 10.00 год, в приміщенні актової зали управлінь за адресою: пр. Жовтневий 55-Е, 9 поверх, каб. 908.

 

Адміністрація Центрального об’єднаного управління ПФУ м. Миколаєва Миколаївської області

 

18.01.2017

ДО УВАГИ УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ !

 

Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення окремих категорій осіб із числа учасників антитерористичної операції» від 18.10.2016 № 1683-VIII, який набирає чинності з 06.02.2017 року.

Цим Законом внесені зміни до абзацу шостого пункту 3 розділу XV «Прикінцевих положень» Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та встановлено, що на призначення дострокової пенсії після досягнення чоловіками 55 років, а жінками — 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років для чоловіків і не менше 20 років для жінок мають право: «військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які брали участь у бойових діях, в антитерористичній операції в районах її проведення, а також ті, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих при захисті Батьківщини або при виконанні інших обов’язків військової служби (службових обов’язків), або внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті, виконанням інтернаціонального обов’язку чи безпосередньою участю в антитерористичній операції в районах її проведення, дружини (чоловіки), якщо вони не взяли повторний шлюб, і батьки військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які померли (загинули) у період проходження військової служби (виконання службових обов’язків) чи після звільнення із служби, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих при виконанні обов’язків військової служби (службових обов’язків), захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті, ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, виконанням інтернаціонального обов’язку чи безпосередньою участю в антитерористичній операції в районах її проведення, особи, яким надано статус учасника бойових дій відповідно до пункту 20 статті 6, інваліда війни відповідно до пунктів 12 та 13 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особи з числа резервістів і військовозобов’язаних, яким надано статус учасника бойових дій відповідно до пункту 19 статті 6, інваліда війни відповідно до пункту 11 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», дружини (чоловіки), якщо вони не взяли повторний шлюб, і батьки, яким надано статус особи, на яку поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», відповідно до абзаців шостого та сьомого пункту 1 статті 10 зазначеного Закону, а також абзацу восьмого пункту 1 статті 10 зазначеного Закону з числа членів сімей резервістів і військовозобов’язаних.

 

17.01.2017

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ ОПТИМІЗОВУЄ

РОБОТУ МІСЦЕВИХ УПРАВЛІНЬ

Наприкінці грудня минулого року Урядом ухвалено рішення щодо оптимізації структури окремих районних управлінь Фонду шляхом їх об’єднання. Передусім такий крок стосується районів з невеликою кількістю пенсіонерів. Безумовно, постають питання для чого потрібно об’єднувати районні управління, що таке об’єднання дасть людині та державі? Навіть поширюється інформація про те, що у зв’язку із таким об’єднанням в окремих районах взагалі ліквідують Пенсійний фонд, а пенсіонерам доведеться їхати за десятки кілометрів для вирішення своїх питань.

Для чіткого розуміння мети і результатів оптимізації наведемо кілька фактів:

Факт перший – ПЕНСІЙНІ ФОНДИ НЕ ЛІКВІДУЮТЬСЯ

Таке об’єднання є суто організаційним і його мета - покращити якість управління в пенсійній системі. Мова не йде про ліквідацію органів Пенсійного фонду в районах. Фахівці з питань пенсійного забезпечення працюватимуть і надалі в тих самих приміщеннях, залах обслуговування, кабінетах, як і до об’єднання.

Факт другий – ПОКРАЩЕНО ЯКІСТЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Головною одиницею обслуговування громадянина стає точка надання послуг (фронт-офіс), яка розташована не тільки за місцем знаходження управління Пенсійного фонду, а і в центрах територіальних громад (якщо в громади є таке бажання). Об'єднання двох або трьох окремих районних управлінь в одну юридичну особу не тільки не зменшить, а навпаки, збільшить доступність пенсійних послуг. Зміст і якість цих послуг залежить, перш за все, від кваліфікації спеціалістів та їх доступності, а не від статусу установи.

Факт третій – МЕНШЕ БЮРОКРАТІЇ – ЯКІСНІША ПОСЛУГА

Об’єднання кількох управлінь в одне не тягне за собою скорочення спеціалістів, які зайняті наданням послуг. Оптимізовано буде керівний склад. Для отримання сервісу не потрібно буде збирати візи та погодження. Всі послуги надасть спеціаліст, до якого звернулись за допомогою.

Отже, оптимізація територіальних органів Пенсійного фонду - це ще один важливий крок на шляху створення якісно нової системи пенсійного забезпечення, головною його метою і критерієм оцінки є схвальні відгуки громадян щодо якості наданих послуг.


 

Керівництво управління ПФУ в Заводському районі м.Миколаєва.

ПОШУК НА САЙТІ

© Адміністрація Заводського району. Изготовление сайтов и продвижение ADS group